Nu finns den kompletta boken om Sveriges första förstadagsbrev att köpa. En oumbärlig och uppskattad present för både den frimärksintresserade och de som är nyfikna på Gustav II Adolf, även kallad hjältekonungen. Läs gärna mer på bokens egen hemsida, Lützenbreven – Sveriges första förstadagskuvert.

Den 6 november 1632 dog kung Gustav II Adolf på slagfältet i Lützen. För att hedra 300-årsminnet av kungens död beslutade Kungliga Generalpoststyrelsen år 1932 att ge ut en serie minnesfrimärken.
I slutet av år 1931 och början av år 1932 kom det in förslag till Kungliga Generalpoststyrelsen om att 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död i Lützen den 6 november 1632 borde ihågkommas med minnesfrimärken.
Bland andra insände Sveriges Filatelistförening en begäran den 20 januari 1932 och även från konstnären Harriet Sundström kom förslag den 5 februari om nya frimärken. Hon sände även in prov på sådana.
Det hade även kommit in förslag om att 250-årsdagen av Karl XII:s födelse 1682 skulle ihågkommas med frimärksutgivning under år 1932.
Ur protokollet från Kungliga Generalpoststyrelsens sammanträde i Stockholm den 16 februari 1932 kan man läsa följande :
På föredragning av förste intendenten hos Generalpoststyrelsen beslöt Styrelsen att till högtidlighållandet av 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs död utgiva nya frimärken och uppdrogs för den skull åt förste intendenten att anmoda professorn O. Hjortzberg att i huvudsaklig överensstämmelse med en av sagda professor uppgjord skiss till nytt frimärke föreställande Gustaf II Adolfs död vid Lützen, utarbeta och till Generalpoststyrelsen överlämna en detaljerad ritning, efter vilken gravering lämpligen kunde verkställas.