Vår integritets policy (GDPR)

Behandling av personuppgifter
Vi respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.
Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via vår webbsajt skicka kontaktförfrågningar och köpa våra böcker. Vi kan därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, din adress och din mailadress som du uppger i din kontakt med oss.
Ändamål och behandling av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur vi behandlar dina personuppgifter.
För undvikande av missförstånd, all eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av din adress och mailadress är enbart riktad till dig för information om våra böcker.
Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.
Tredje part
Vi delar inte våra personuppgifter med någon.

Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt direkt till oss.
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.
Om du har frågor
Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@apforlaget.se.
Om denna policy
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.
Denna policy gäller från och med 2018-05-21.